POSJETITE NAS NA FACEBOOKU

Novo u ponudi - Digi Color Laser 300g SRA3

Novo u ponudi - Digi Color Laser 300g SRA3

Porodica DIGI je dobila još jendog člana, a to je Digi Color Laser 300 g. u formatu 320x450 ili popularnije - SRA3 formatu.

Vrhunski bezdrvni, ultra bijeli nepremazani papir za digitalnu štampu.

DIGI PRODUCT RANGE

DIGI Color Laser  90gr

DIGI Color Laser 120gr

DIGI Color Laser 160g

DIGI Color Laser 250gr

DIGI Color Laser 270gr

DIGI Color laser  300gr

DIGI Finesse Gloss 130gr

DIGI Finesse Gloss 170gr

DIGI Finesse Gloss 300g

DIGI Finesse Prem. Silk 130gr

DIGI Finesse Prem. Silk 170gr

DIGI Finesse Prem. Silk 250gr

DIGI Finesse Prem. Silk 300gr

POETA PISTA